Ιωάννης Α. Τσουκαλάς | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Δοκίμια
Ιωάννης Α. Τσουκαλάς

Έχει γίνει πλέον σαφές ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με την ανάπτυξη της Έρευνας και Καινοτομίας έχουν αποτύχει. Η ΕΕ σήμερα συζητά ένα νέο σχέδιο για να αμυνθεί στην πνευματική επέλαση των αναδυόμενων χωρών αφιερώνοντας μεγάλα κονδύλια στην Παιδεία. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν ακολουθεί την υπόλοιπη Ευρώπη ούτε σε αυτό: η κατάσταση των πανεπιστημίων της χώρας αλλά και η γενικότερη Παιδεία παραμένει τραγική.