Ιωάννης Κ. Μουρμούρης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Ιωάννης Κ. Μουρμούρης

Άρθρα
Ιωάννης Κ. Μουρμούρης

Αντίθετα με την ευρέως διαδεδομένη άποψη, οι μεταφορικοί άξονες δεν είναι απολύτως συνυφασμένοι με την ανάπτυξη, ιδίως τα τελευταία χρόνια που η τεχνολογική πρόοδος έχει μειώσει την ανάγκη του μεταφορικού έργου. Στην Ελλάδα η απλή αυτή αλήθεια είναι ακόμη ακατανόητη. Και γι’ αυτό τα σχεδιαζόμενα μεταφορικά έργα αποτελούν συνήθως σπατάλη πόρων.