Ιωάννης Μυλωνάκης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Ιωάννης Μυλωνάκης

Άρθρα
Ιωάννης Μυλωνάκης

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Μετά από πολλά χρόνια αναποτελεσματικών διαπραγματεύσεων που οδήγησαν πολλές χώρες στο να τον παρακάμψουν με διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες, ο ΠΟΕ προσπαθεί να αναβιώσει την ισχύ του, με νέο επικεφαλής, προκειμένου να χαρίσει περισσότερο βάθος στην παγκόσμια οικονομία.