Ιωάννης Ν. Κωνσταντόπουλος | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Ιωάννης Ν. Κωνσταντόπουλος

Άρθρα
Ιωάννης Ν. Κωνσταντόπουλος

Η εμπλοκή της ΕΕ στην επίλυση του Κυπριακού θα διασφαλίσει την Κυπριακή Δημοκρατία που σαν κράτος-μέλος της δεν θα εκπέσει των Ευρωπαϊκών αρχών/δικαίου αλλά και την Κύπρο στο σύνολό της, η οποία σαν έδαφος της ΕΕ κινδυνεύει μόνο από έναν «Εγγυητή» που δεν είναι μέλος της Ένωσης και μαζί με την Βρετανία, κατέχουν (η Τουρκία παράνομα, η τελευταία έχοντας βάσεις), ευρωπαϊκό χώρο.