Ιωάννης Π. Σωτηρόπουλος | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Ιωάννης Π. Σωτηρόπουλος

Σχόλια
Ιωάννης Π. Σωτηρόπουλος

Απέναντι στις αιτιάσεις του Kenneth N. Waltz σχετικά με το ότι αν το Ιράν αποκτήσει πυρηνική δυνατότητα θα υπάρξει μεγαλύτερη σταθερότητα στην περιοχή, όπως δείχνουν ανάλογα ιστορικά παραδείγματα, ο έλληνας επιστήμονας επισημαίνει ότι η ισορροπία μπορεί να διαταραχθεί επικίνδυνα στην περιοχή, ιδίως σε σχέση με δύο άλλες πυρηνικές δυνάμεις, την Ινδία και το Πακιστάν.