Νέστωρ Κουράκης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Νέστωρ Κουράκης

Review Essay
review
review
Βασίλειος Μαρκεζίνης

Στο τέλος του βιβλίου Τακτικά, που αποδίδεται στον βυζαντινό αυτοκράτορα Λέοντα Στ' τον Σοφό και που συντάχθηκε περί το 900 μ.Χ., παρατίθενται 294 αξιώματα ή μάλλον παραγγέλματα για το πώς μπορεί ένας πόλεμος να κερδηθεί με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Πρόκειται για αξιώματα τα οποία, παρά τη διαχρονική τους αξία, ελάχιστα έχουν μελετηθεί έως τώρα. Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου επιχειρεί λοιπόν να τα ταξινομήσει, να εντοπίσει τις αρχικές τους πηγές, κυρίως, όμως, να τα αποκαθάρει από το περιστασιακό τους περίβλημα και να τα αναγάγει σε βασικές αρχές «αναίμακτης επικράτησης» κάθε σημαντικού αγώνα ή αντιπαράθεσης.

Δοκίμια
Νέστωρ Κουράκης

Στις περίεργες εποχές που ζει η Ελλάδα και ο κόσμος σήμερα, είναι χρήσιμο να ανατρέχει κανείς σε πραγματικούς διανοητές οι οποίοι υπήρξαν και πολιτικοί άνδρες. Μια τέτοια εξέχουσα προσωπικότητα ήταν ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, το πνευματικό έργο του οποίου είναι αδιαμφισβήτητο. Οι θέσεις του για την άσκηση της πολιτικής εξουσίας είναι εξαιρετικά σύγχρονες όπως και η αντίθεσή του με κάθε μορφή αδικαιολόγητης βίας. Η βία για τον Π. Κανελλόπουλο είναι το αντίθετο της ελευθερίας.