Νικόλαος Λιόλιος | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Νικόλαος Λιόλιος

Άρθρα
Νικόλαος Λιόλιος

Τα ζητήματα εθνικής ταυτότητας δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ήσσονος σημασίας ως προς την ισχύ ενός κράτους, καθώς αποτελούν μέρος της ίδιας της υπόστασής του, και την βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν και θα εδραιωθούν όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές ισχύος του.

Άρθρα
Νικόλαος Λιόλιος

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, προσδιορίζει τον στρατηγικό προσανατολισμό της Τουρκίας, ο οποίος δεν είναι άλλος από την επιστροφή της στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και την διεκδίκηση των εδαφών που απώλεσε κατά την σύναψη της συνθήκης της Λωζάνης.