Αλέξανδρος Σαηνίδης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Αλέξανδρος Σαηνίδης

Άρθρα
Νικόλαος Παούνης και Αλέξανδρος Σαηνίδης

Η Κίνα, η χώρα δηλαδή από την οποία ξεκίνησε η πανδημία, φαίνεται να πρωτοστατεί στην τεχνογνωσία παρασκευής φαρμακευτικών σκευασμάτων, αλλά και στην παροχή βοήθειας με ιατρικό προσωπικό, αναλώσιμα και ιατροφαρμακευτικό υλικό.