Δημήτρης Α. Ιωάννου | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Δημήτρης Α. Ιωάννου

Δοκίμια
Δημήτρης Α. Ιωάννου και Χρήστος Α. Ιωάννου

Η κυρίαρχη ερμηνεία τόσο για την τρέχουσα κρίση τής ευρωπαϊκής οικονομίας, όσο και για το φαινόμενο της οικονομικής κάμψης ή στασιμότητας γενικότερα, είναι εκείνη που στηρίζεται στο νοηματικό δίπολο «ανάπτυξη/λιτότητα», οι δύο πλευρές τού οποίου νοούνται ως αλληλοαποκλειόμενες και αντίδρομες. Ιδού γιατί αυτό είναι λάθος.

Άρθρα
Δημήτρης Α. Ιωάννου και Χρήστος Α. Ιωάννου

Σήμερα, γνωρίζουμε καλά ότι η ελληνική οικονομία εμπεριείχε μια σειρά από «φούσκες» οι οποίες έσκασαν μόλις η παγκόσμια οικονομία άρχισε να μπαίνει σε κρίση. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα σαφές ούτε γιατί δημιουργήθηκαν οι φούσκες ούτε πώς θα αποφύγει η Ελλάδα την δημιουργία νέων. Ιδού μερικές απαντήσεις.

Δοκίμια
Δημήτρης Α. Ιωάννου

Σύμφωνα με μία εξαιρετικά διαδεδομένη άποψη στην ελληνική κοινή γνώμη, η παρούσα κρίση της ελληνικής οικονομίας είναι προϊόν «λανθασμένης» οικονομικής πολιτικής, κυρίως κατά την περίοδο της τελευταίας τριετίας, και θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν είχε εφαρμοσθεί ένα διαφορετικό πλέγμα μέτρων. Το άρθρο αυτό εξηγεί ότι η κεϋνσιανή πρόσληψη της οικονομίας, που υποτείνει την συγκεκριμένη πεποίθηση, είναι τελείως ακατάλληλη για την συγκεκριμένη περίπτωση. Η οικονομική κρίση της Ελλάδας δεν έχει «συγκυριακό» χαρακτήρα ώστε να είναι δυνατόν να θεραπευθεί βραχυπρόθεσμα με λύσεις του κεϋνσιανού συνταγολογίου. Είναι, δυστυχώς, μία κρίση «διαρθρωτικού» χαρακτήρα που επωάσθηκε επί μακρόν και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί παρά με μία αντίστοιχα μακρόπνοη πολιτική κλαδικής αναδιάρθρωσης και παραγωγικής ανάταξης.