Χρήστος Α. Ιωάννου | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Χρήστος Α. Ιωάννου

Δοκίμια
Δημήτρης Α. Ιωάννου και Χρήστος Α. Ιωάννου

Η κυρίαρχη ερμηνεία τόσο για την τρέχουσα κρίση τής ευρωπαϊκής οικονομίας, όσο και για το φαινόμενο της οικονομικής κάμψης ή στασιμότητας γενικότερα, είναι εκείνη που στηρίζεται στο νοηματικό δίπολο «ανάπτυξη/λιτότητα», οι δύο πλευρές τού οποίου νοούνται ως αλληλοαποκλειόμενες και αντίδρομες. Ιδού γιατί αυτό είναι λάθος.

Άρθρα
Δημήτρης Α. Ιωάννου και Χρήστος Α. Ιωάννου

Σήμερα, γνωρίζουμε καλά ότι η ελληνική οικονομία εμπεριείχε μια σειρά από «φούσκες» οι οποίες έσκασαν μόλις η παγκόσμια οικονομία άρχισε να μπαίνει σε κρίση. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα σαφές ούτε γιατί δημιουργήθηκαν οι φούσκες ούτε πώς θα αποφύγει η Ελλάδα την δημιουργία νέων. Ιδού μερικές απαντήσεις.