Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης

Άρθρα
Δρ. Ιωάννης Κ. Καλαβρουζιώτης

Το φαινόμενο της ερημοποίησης που απειλεί περί το 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους στον πλανήτη δεν εξαιρεί χώρες από εύκρατες ζώνες όπως η Ελλάδα. Όσο κι αν η ερημοποίηση δείχνει να αυτοθεραπεύεται ανά περιοχές σε μακρά χρονικά διαστήματα, υπάρχουν ήδη τα εργαλεία διόρθωσης του προβλήματος σε πολύ συντομότερο χρόνο.