Μάριος Ανέστης Καϊτάζης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Μάριος Ανέστης Καϊτάζης

Άρθρα
Μάριος Ανέστης Καϊτάζης

Το νερό είναι πόρος αύξουσας σημασίας, αφού ο υπερπληθυσμός σε συνδυασμό με τη κατ’ όγκο μείωση του νερού λόγω της κλιματικής αλλαγής, θα οδηγήσει σε μείωση της πρόσβασης σε αυτό. Παράλληλα, είναι αύξουσας σημασίας και ως πλουτοπαραγωγικός πόρος επειδή αποτελεί εμπορικό αγαθό καθώς και ενεργειακό πόρο.