Μιχάλης Διακαντώνης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Μιχάλης Διακαντώνης

Άρθρα
Μιχάλης Διακαντώνης

Αυτό που φαίνεται επί του παρόντος να προτάσσεται, είναι η πρόκληση ενός ήπιου και ελεγχόμενου πληθωρισμού που θα μείωνε τα επίπεδα του παγκόσμιου χρέους και θα συμβάδιζε με την σταδιακή αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης του παγκόσμιου ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει ότι τα επιτόκια, μάλλον θα παραμείνουν χαμηλά για αρκετό ακόμη διάστημα.

Άρθρα
Μιχάλης Διακαντώνης

Η συντηρητική αντιμετώπιση της επιθετικής τουρκικής συμπεριφοράς από ΕΕ και ΗΠΑ, είναι απόρροια σε μεγάλο βαθμό των σύνθετων οικονομικών και κατ’ επέκταση πολιτικών αλληλεξαρτήσεων που υφίστανται στο διεθνές σύστημα. Η Τουρκία φαίνεται να έχει πραγματοποιήσει μια πολιτισμική στροφή κατά την περίοδο διακυβέρνησης Ερντογάν και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψιν της η Δύση προκειμένου να επανεξετάσει την πολιτική κατευνασμού της απέναντι στην Άγκυρα.

Άρθρα
Μιχάλης Διακαντώνης

Οι ελληνο-ισραηλινές οικονομικές σχέσεις, αν και χαρακτηρίζονται από ένα σύντομο ιστορικό βάθος, προσφέρουν δυνατότητες ευρείας συνεργασίας τόσο στο εμπορικό και επενδυτικό κομμάτι, όσο και στους τομείς του τουρισμού, του πολιτισμού και της ενέργειας. Αυτό που χρειάζεται απ’ την πλευρά της πολιτείας, είναι να αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια.