Νίκος Χριστοδουλάκης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Νίκος Χριστοδουλάκης

Άρθρα
Νίκος Χριστοδουλάκης

Η εικόνα και το κύρος της Ελλάδας έχουν τρωθεί σε μεγάλο βαθμό τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Οι επιλογές που της απομένουν είναι ελάχιστες αλλά εξ αιτίας της συγκυρίας ιδιαίτερα σημαντικές. Η Ελλάδα είτε θα εγκαταλείψει τον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης είτε θα προχωρήσει σε σοβαρές διαρθρωτικές αλλαγές, ακολουθώντας διαφορετική από τη σημερινή πολιτική.

Review Essay
review
review
Νίκος Χριστοδουλάκης

Το βιβλίο του καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην υπουργού Ανάπτυξης και Οικονομικών απαντά αναλυτικά στο πώς δημιουργήθηκε το ελληνικό χρέος αλλά το ενδιαφέρον εστιάζεται στους τρόπους που μπορεί να τιθασευτεί. Ωστόσο, ο χρόνος δεν περισσεύει. Ιδιαίτερα όταν το ζήτημα πλέον δεν περιορίζεται στην Ελλάδα αλλά αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.

Review Essay
Νίκος Χριστοδουλάκης

Το βιβλίο του καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην υπουργού Ανάπτυξης και Οικονομικών απαντά αναλυτικά στο πώς δημιουργήθηκε το ελληνικό χρέος αλλά το ενδιαφέρον εστιάζεται στους τρόπους που μπορεί να τιθασευτεί. Ωστόσο, ο χρόνος δεν περισσεύει. Ιδιαίτερα όταν το ζήτημα πλέον δεν περιορίζεται στην Ελλάδα αλλά αφορά ολόκληρη την Ευρώπη.