Θεόδωρος Πανάγος | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Θεόδωρος Πανάγος

Άρθρα
Θεόδωρος Πανάγος

Η Ελλάδα και η Αίγυπτος συνιστούν πολιτικό ανάχωμα στον αναθεωρητισμό και τον θρησκευτικό εξτρεμισμό, διαθέτουν σημαντική περιφερειακή γεωπολιτική επιρροή και στρατιωτική ισχύ, και επιθυμούν να βελτιστοποιήσουν την οικονομική τους κατάσταση και την ευημερία των πολιτών τους, εκμεταλλευόμενες τις ποσότητες των υδρογονανθράκων που ανακαλύπτονται στον υποθαλάσσιο χώρο της κυριαρχίας και των κυριαρχικών τους δικαιωμάτων.

Άρθρα
Θεόδωρος Πανάγος

Μια στενή και προπαντός βιώσιμη και μακρόχρονη συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Ισραήλ που μπορεί να καταλήξει σε συμμαχία, απαιτεί την ικανοποίηση αμφοτέρων των μερών. Στις διεθνείς σχέσεις επικρατεί η αρχή της αμοιβαιότητας. Αυτού του είδους η προσέγγιση πρέπει να γίνει δίχως επιφυλάξεις και με μόνο γνώμονα τα κοινά εθνικά συμφέροντα.

Άρθρα
Θεόδωρος Πανάγος

Η πρόσφατη έκθεση της Ενεργειακής Ένωσης προς τους ενωσιακούς θεσμούς, επικύρωσε τις προτεραιότητες της ενεργειακής στρατηγικής της Ένωσης για τα επόμενα χρόνια. Η οικονομική ανάπτυξη με μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η ολοκλήρωση των ενεργειακών αγορών και η ενεργειακή αποδοτικότητα συνιστούν πλέον τις βασικές προτεραιότητες. Χαρακτηριστικό της έκθεσης είναι ο προβληματισμός για τις πρωτοβουλίες κρατών μελών για την κατασκευή νέων αγωγών φυσικού αερίου, ιδίως αυτών που θα μεταφέρουν φυσικό αέριο από την Ρωσία. Η φαινόμενη στροφή σε σχέση με τους αρχικούς στόχους συνιστά αξιοσημείωτο γεγονός.

Άρθρα
Θεόδωρος Πανάγος

Η συζήτηση στην ΕΕ για μια ειδικότερη ενεργειακή Ένωση στην Ευρώπη δεν είναι καινούργια. Ωστόσο, σήμερα προωθείται περισσότερο παρά ποτέ η δημιουργία της. Η Ελλάδα θα πρέπει να αξιολογήσει την πρόταση με βάση το εθνικό της συμφέρον και να αναλάβει τις δέουσες πρωτοβουλίες.