Μηνάς Λυριστής | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Μηνάς Λυριστής

Άρθρα
Μηνάς Λυριστής

Η Ελλάδα αποτελεί πλέον έναν σύμμαχο των ισχυρών δρώντων της Ανατολικής Μεσογείου και των χωρών του Κόλπου, οι οποίοι όμως έχουν έναν κοινό εχθρό, το Ιράν, με ό,τι προεκτάσεις μπορεί αυτό να έχει από πολιτικής και οικονομικής απόψεως.

Δοκίμια
Μερσίλεια Αναστασιάδου και Μηνάς Λυριστής

Η πανδημία της νόσου COVID-19, ούσα η πρώτη του 21ου αιώνα, έπληξε την ανθρωπότητα κατά τρόπο οριζόντιο. Η κρίση που εκδηλώθηκε, μάλιστα, υποχρέωσε το σύνολο σχεδόν των κρατών στην λήψη μέτρων με σκοπό τη διαχείριση της. Η συμπεριφορά των περισσότερων εξ αυτών υιοθέτησε παρόμοιας κλίμακας πρακτικές με εκείνες που παρουσίασαν πρώτες η Κίνα και η Νότια Κορέα.