Γεώργιος Κουκάκης | Foreign Affairs - Hellenic Edition
Secure Connection

Γεώργιος Κουκάκης

Άρθρα
Γεώργιος Κουκάκης

Στις 16 Δεκεμβρίου 2022, η Ιαπωνία δημοσίευσε την δεύτερη κατά σειρά Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας γεγονός που επικροτήθηκε από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και συνάμα χαρακτηρίστηκε ως ένα τολμηρό και ιστορικό βήμα από τον Αμερικανό Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας. Το συγκεκριμένο κείμενο, εκτός από το γεγονός ότι κατονομάζει τις κυριότερες απειλές για την Εθνική Ασφάλεια της Ιαπωνίας, καθορίζει τα εθνικά της συμφέροντα, τους επιδιωκόμενους στόχους, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους σκοπεύει να τους επιτύχει μέσα στην επόμενη δεκαετία. Συμβάλλει επομένως στην σκιαγράφηση της εξωτερικής πολιτικής που πρόκειται να ακολουθήσει η Ιαπωνία, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού, λειτουργώντας συμπληρωματικά ως προς τη νέα «εσωστρεφή» εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ που καθορίστηκε με την αντίστοιχη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας η οποία δημοσιεύτηκε από τον Λευκό Οίκο δύο μήνες νωρίτερα.

Άρθρα
Γεώργιος Κουκάκης

Στις 9 Νοεμβρίου 2022, κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στην πόλη Τουλόν, ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel Macron, ενημέρωσε το κοινό σχετικά με την δημοσίευση της Εθνικής Στρατηγικής Αναθεώρησης. Το εν λόγω κείμενο αποτελεί το κατεξοχήν έγγραφο υψηλής στρατηγικής της Γαλλίας, στο οποίο περιγράφεται το περιβάλλον ασφάλειας, κατονομάζονται οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, και καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι που επιδιώκει να εκπληρώσει.

Άρθρα
Γεώργιος Κουκάκης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Joe Biden, χαρακτήρισε την δεκαετία που διανύουμε αποφασιστική όσον αφορά την διαμόρφωση της νέας παγκόσμιας τάξης, καθώς κατά την διάρκειά της έχουν αρχίσει να συντελούνται δραματικές γεωπολιτικές, τεχνολογικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές αλλαγές. Για την αντιμετώπιση αυτών αλλαγών, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε στις 12 Οκτωβρίου 2022 την Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, σύμφωνα με την οποία το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας εξέδωσε λίγο αργότερα -στις 27 Οκτωβρίου 2022– την Στρατηγική Εθνική Άμυνας, η οποία συνοδευόταν από την Αναθεώρηση Πυρηνικής Διάταξης και την Αναθεώρηση Πυραυλικής Άμυνας. Η παρούσα ανάλυση εξετάζει το περιεχόμενο αυτών των εγγράφων, παρουσιάζοντας κάποιες πρώτες εκτιμήσεις.